Rozdíl mezi egem a postojem

Co je Ego? Ego je pocit sebevědomí člověka, sebekoznačnost, sebeúcta, sebeobjevení nebo sebevědomí. Je to část mysli, která zpravidla zprostředkovává vědomé a nevědomé a je zodpovědná za testování reality a smysl pro osobní identitu. Je to identita naší vlastní konstrukce a

Čtěte Více →

Rozdíl mezi ego a sebedůvěrou

Rozdíl mezi egem a sebeúctou byl stanoven v slabých hranicích. Sebeúcta, sebeúcta, důstojnost, ego jsou velmi blízké pojmy. Všechny se vztahují k sobě - ​​způsobu, jakým se na sebe podíváme, na způsob, jakým si ceníme nás a způsobu, jakým očekáváme hodnotu od ostatních. Sebeúcta a ego jsou dvě

Čtěte Více →

Rozdíl mezi INFP a INFJ

INFP (Introversion, Intuition, Feeling, Perception) a INFJ (Introversion, Intuition, Feeling, Judging) jsou zkratky používané v ukazateli typu Myers-Briggs (MBTI), který je populárním nástrojem při posuzování osobnosti. Tyto dva typy osobnosti se často mylně mylné kvůli několika podobnostem, jako je

Čtěte Více →

Rozdíly mezi Jungem a Freudem

Sigmund Freud a Carl Jung jsou považováni za zakladatele psychoanalytické psychologie. Zásadně formovali naše chápání moderní psychologie a duševních chorob. Nicméně, oni jsou známí pro mít výrazně odlišné přístupy k disciplíně Sigmund Freud (1856 -1939) byl

Čtěte Více →