Rozdíl mezi algebrou a trigonometrií

Algebra vs. trigonometrie Obě algebra a trigonometrie jsou oba matematické předměty, které většina středoškolských studentů musí před studiem studovat. Tyto dva předměty mohou být také vyučovány na vysokoškolských kurzech, i když s větší rigorózností. Tyto dva matematické předměty jsou důležité pro výuku a potřebné silné znalosti obojího jsou zapotřebí před vstupem do jakýchkoli kalkulových kurzů.

Algebra a trigonometrie mohou mít také aplikace v řadě pracovních míst v reálném světě, jako je stavba, inženýrství a architektura. Zatímco učení některého předmětu může být pro některé těžké, je k dispozici mnoho zdrojů, které mu pomohou; lektoři a on-line matematika jsou dva, kteří vám přišli na mysl. Algebra je studium pravidel, rovnic a polynomů v matematice. Cílem je manipulovat čísla a proměnné pro vyřešení dané matematické rovnice. Existují různé formy algebry, které lze studovat: elementární algebra, abstraktní algebra, lineární algebra a dokonce algebraická geometrie.

Elementární algebra je základní úvod do jaké algebry je, a to je místo, kde jsou zavedeny proměnné a rovnice. To se obecně vyučuje jako předpoklad abstraktní algebry. Abstraktní algebra je považována za vyšší úroveň matematiky a zahrnuje sady, komutativní vlastnosti a asociativní vlastnosti.

Algebra také používá v rovnicích celé čísla, racionální čísla a celé čísla, takže je třeba je naučit před jakoukoli instrukcí algebry. Aby bylo možné v algebru dobře fungovat, musí existovat silné pochopení celých čísel, násobení, dělení, stejně jako sčítání a odečítání. Typická algebra je zavedena před trigonometrií ve vzdělávacích systémech, neboť je základem pro jiné typy matematiky. Trigonometrie je oblast matematiky, která se zabývá trojúhelníky a měřeními stran a úhlů v trojúhelnících. Každý úhel v trojúhelníku se měří ve stupních. V trigonometrii je často zahrnuta algebra, jelikož může existovat použití proměnných, a proto se doporučuje pevné porozumění algebře před zahájením studie trigonometrie.

Existují tři hlavní rovnice, které jsou zpracovány s cílem najít strany a úhly libovolného trojúhelníku: sinus, kosinus a tečnu. Strany každého trojúhelníku se nazývají hypotenuse, sousední nebo opačné, v závislosti na daném úhlu. Ústředním principem trigonometrie je, že všechny úhly uvnitř trojúhelníku jsou 180 stupňů. Algebra a trigonometrie jsou oba související předměty v matematice a pochopení obou oblastí je nezbytné pro úspěch v každém úsilí, které vyžaduje matematické pozadí. souhrn

1. Algebra a trigonometrie jsou předměty matematiky. Algebra je studium matematiky s pravidly, rovnicemi a proměnnými. Trigonometrie se zabývá trojúhelníky a jejich měřeními. 2. Existují dvě hlavní rozdělení algebry: elementární a abstraktní, a oba jsou příprava na kalkulové kurzy. 3. Trigonometrie používá sinus, kosinus a tečnu k řešení rovnic. Algebra učí sady, komutativní vlastnosti a asociativní vlastnosti. 4. Algebra a trigonometrie jsou zapojeny do mnoha reálných situací a kariéry, jako je inženýrství, konstrukce a architektura.